контролер  TRC-v5
© RAYMEG 2016
TRC-V5
Кратко описание Контролера е предназначен за управление на тиристорни токоизправители свързани по схеми “Ларионов” или “Кюблер” за трифазна или еднофазна система на захранване. Може да работи, както с напълно урпавляема(6 или 4 тиристора), така и в полу-управляема схема(3 или 2 тиристора).
TRC-v5 размери TRC-v5 размери RAYMEG
       Проектиране и производство на автоматизирани системи за управление