начало
© RAYMEG 2016
RAYMEG
Контролер за управление на АВР CATS1601 Контролера управлява включването на резервно захранване в следните схеми: - схема с два комутиращи апарата, превключващи два независими източника на напрежение; - схема с три комутиращи апарата -  секциониране; - схема с резервен източник - генератор;  Комуникация: Modbus/RTU RS-485 bus.
CATS-1601
Контролер за управление на тиристорен токоизправител TRC-v5 Контролера управлява тиристорен токоизправител в трифазна или еднофазна система на захранване. Може да работи, както с пълно управляема(6 или 4 тиристора), така и полу-управляема схема(3 или 2 тиристора) в автоматичен или ръчен режим. TRC-v5 е предназнчен за заряд на тягови акумулаторни батерии и изпълнява зарядните характеристики според изискванията по DIN41733.
TRC-v5
Електромери за контролно измерване  EM18-mbe Устройсвото съдържа 18 броя електромери независими един от друг, освен когато не са определени да работят като трифазни. Проектирани и изпълнени са на базата на интегрална схема за измерване на електроемергия от серия MC39xx на Microchip и локални 32-bit микро-контролери за обработка на данни. Софтуер за наблюдение и контрол digiEM18. Всяко устройство може да бъде назначено и като Modbus Gateway. Комуникация: Modbus/RTU  RS-485 bus, Modbus/TCP  Ethernet.
EM18-MC39
Концентратор  DM50-TCP Контролера има 50 цифрови входа и се предлага в два варианта: - за следене на състоянието (I/0) на устройства с изходи н.о. контакти или  отворен колектор; - като брояч на импулси от устройства с изходи н.о. контакти или  отворен колектор; Всички регистри за състояние или броячи, както и настройки са достъпни от приложен софтуер digiDM50 . Комуникация: Modbus/RTU  RS-485 bus, Modbus/TCP  Ethernet.
DM-50
       Проектиране и производство на автоматизирани системи за управление